Проект приказа комитета госветнадзора от 30.03.2012 № 81